Επαγγελματική Εσπερίδα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Εργασίας για Επαγγελματική Ανέλιξη Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες με Εργαλεία γιαάμεση Εφαρμογή

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κέντρο Ερευνών
Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ)
CSAP – PostGraduate Professional Program
http://hsss.eu

Επαγγελματική Εσπερίδα
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Εργασίας για Επαγγελματική Ανέλιξη
Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες με Εργαλεία για άμεση Εφαρμογή

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
Athens Intercontinental Hotel, Αίθουσα Arcade
Σταθμός Μετρό Νέος Κόσμος

Πρόγραμμα της Επαγγελματικής Εσπερίδας

18:00   Εγγραφές

18:15 – 19:30   Coffee Break εντός της ιδίας αιθούσης

18:15   Έναρξη (ακριβώς) Χαιρετισμοί

Καθηγητής κ. Νικήτας Ασημακόπουλος,

     Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος ΕΕΣΜ

Καθηγητής κ. Βασίλειος Αγγελής,

     π. Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Α! Αντιπρόεδρος ΕΕΣΜ

18:30 – 20:30   Σύντομες Παρουσιάσεις

  1. κ. Δημήτριος Βάρσος, Managing Director, MSI Hellas Consulting Group.

Εργαλεία Συστημικής ως Ανταγωνιστικά Επαγγελματικά Πλεονεκτήματα.

  1. κ. Θεοφάνης Γιώτης, CEO της 12PM.

Project Management Professional. Μία ανταγωνιστική πιστοποίηση για εργασία.

  1. κ. Βασίλειος Βέλκος, Recruitment & Career Services Manager.

Τι ζητά η αγορά εργασίας από τους νέους επαγγελματίες σήμερα;

  1. κ. Ζαμπέτας Γεώργιος Founder and CEO of LeanSixSigma4all.

Lean και 6σ: αποτελεσματική οργάνωση αλλαγών, απαραίτητη δεξιότητα για στελέχη υψηλής προοπτικής.

  1. Δρ. κ. Ιωάννης Καλογεράκης, CEO της JMK.

Ανθρωποκεντρικές Προσεγγίσεις ως Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Εργασίας.

  1. Καθηγητής κ. Νικήτας Ασημακόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Συστημικός Αναλυτής.

20:30 – 21:00   Συζήτηση του κοινού με τους εισηγητές

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.  Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Με την παρουσία σας στην Επαγγελματική Εσπερίδα, θα έχετε προσωπική επικοινωνία με Πιστοποιημένους Επαγγελματίες.

Κάνετε υποχρεωτική εγγραφή ΕΔΩ.

Hellenic Society of Systemic Studies