Προσφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Κύπρου

Live Broadcasting και Video Conferencing για Live Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπής

Δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης από απόσταση μέσω PC ή Mac ή ipad ή smartphone

Το CSAP Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα για όσους ευρίσκονται εκτός Αττικής να παρακολουθούν ζωντανά (Live) τη διαξαγωγή των διαλέξεων από το σημείο που ευρίσκονται π.χ. κατοικία στην Καβάλα, Καλαμάτα, Ιωάννινα ή εργασία στην Κρήτη, Κέρκυρα, Κύπρο, USA, Αυστραλία κ.λ.π.

Συνεπώς δεν είσαστε υποχρεωμένοι να παρευρίσκεσθε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τις διαλέξεις του CSAP και σας προσφέρεται η μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε επαγγελματική πιστοποίηση μεταπτυχιακού επιπέδου με ισχυρά ανταγωνιστικά προσωπικά πλεονεκτήματα για την αγορά χωρίς μετακινήσεις και χάσιμο χρόνου και βεβαίως χωρίς το κόστος μεταφοράς και διαμονής.

Απαιτείται μία απλή ενσύρματη γραμμή ADSL ή καλή WiFi σύνδεση για επικοινωνία με το διαδίκτυο. Όλοι οι σύγχρονοι φορητοί υπολογιστές είναι επαρκείς.

Ένας πολύ μικρός αριθμός διαλέξεων δεν θα μεταδοθεί λόγο της φύσης του αντικειμένου καθώς και της οργάνωσης των παρουσιάσεων από τους εισηγητές. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα δοθεί το σχετικό υλικό.

Η παρουσία των φοιτητών του CSAP Προγράμματος στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου και Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι υποχρεωτική. Εξετάζεται η περίπτωση προφορικών εξτάσεων σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μέσω skype.

Hellenic Society of Systemic Studies