Σας προσκαλούμε στην Εναρκτήρια Συνεδρία του CSAP17

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ)

Certified Systemic Analyst Professional (CSAP)
http://hsss.eu

Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών
με Πιστοποίηση

Εναρκτήρια  Συνεδρία CSAP17

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, ώρα 10:30 π.μ.
Αίθουσα Συνεδρίων, Ισόγειο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σας προσκαλούμε. Λαμβάνετε συνημμένως το Πρόγραμμα.

Hellenic Society of Systemic Studies