Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου θα παρουσιασθεί στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Το CSAP θα παρουσιασθεί στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου θα παρουσιασθεί στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, 30100 Αγρίνιο, την Τετάρτη 12-06-2013 και ώρα 19:00.

Η παρουσίαση θα καλύψει όλες τις εκφάνσεις του Προγράμματος π.χ.: την Επαγγελματική Συστημική, τη Διαχείριση Έργων το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του με όλο το υλικό των διαλέξεων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη ζωντανή (LIVE) διαδικασία παρακολούθησης των διαλέξεων του Προγράμματος από απόσταση όλων των προσώπων που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν από οποιοδήποτε μέρος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας χωρίς να απαιτείται να ευρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τα στελέχη του CSAP Προγράμματος θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του ακροατηρίου που θα καλύψουν τα οφέλη του Προγράμματος που συνοψίζονται στις δυνατότητες για Περισσότερες ευκαιρίες εργασίας, στην Αναβάθμιση των τυπικών προσόντων, στην Ενίσχυση επαγγελματικής δικτύωσης και στην Αύξηση της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Hellenic Society of Systemic Studies