Το CSAP Mastering Program με Πιστοποίηση για τον νέο κύκλο σπουδών που αρχίζει τον Οκτώβριο εκάστου έτους το οποίο θα προσφέρει και Υποτροφίες Διδάκτρων στο 50%

Το CSAP Mastering Program με Πιστοποίηση
Ελάχιστα Δίδακτρα και Υποτροφίες Διδάκτρων

Το CSAP – Professional & Mastering Program για τον νέο κύκλο σπουδών που αρχίζει τον Οκτώβριο εκάστου έτους θα προσφέρει και Υποτροφίες Διδάκτρων.

Μάθετε σε ποιους απευθύνεται το CSAP

Λαμβάνετε την Αίτηση Υποψηφιότητας από ΕΔΩ

Υποβάλλετε το αίτημα για Συμμετοχή και Υποτροφία Διδάκτρων στη αίτηση για το CSAP στο τέλος της οποίας θα εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για την υποτροφία.

Για την ακαδημαϊκή επάρκεια των υποψηφίων αποφασίζει μόνο η Συντονιστική Επιτροπή του CSAP που είναι και το ανώτερο όργανο διοίκησής του.

Σας προσφέρονται σημαντικά Οφέλη από το CSAP
Σύντομη Παρουσίαση CSAP Προγράμματος

Οι Υποτροφίες διδάκτρων αφορούν μόνο στα δίδακτρα του CSAP και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Μερικές Υποτροφίες Διδάκτρων ύψους στο 50% για άτομα με ακαδημαϊκά προσόντα ή με επαγγελματική εμπειρία αλλά και σε άτομα ΑΜΕΑ, άνεργοι και άτομα από πολύτεκνες (3 και άνω) οικογένειες.

2. Υποτροφίες διδάκτρων για άτομα που η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή αυτή την περίοδο. Οι υποτροφίες αυτές θα δίδονται μόνο μέσω της Equal Society που εφαρμόζει κοινά κριτήρια για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας μας. Εμείς αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε για τη διαδικασία αυτή.

Τα δίδακτρα του κάθε κύκλου σπουδών είναι 380,00 ευρώ και για τα 2 έτη των σπουδών.

Όλους τους υποψήφιους του CSAP βαρύνει επιπλέον η Συνδρομή Πιστοποίησης ύψους 1.600 Ευρώ, η οποία καταβάλλεται με την αποδοχή σας από το CSAP Πρόγραμμα. Η Συνδρομή Πιστοποίησης καλύπτει τα 2 έτη της παρακολούθησης του CSAP Προγράμματος και τα επιπλέον 5 έτη μέχρι την επαναπιστοποίησή σας.

Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπής
Για περισσότερες πληροφορίες:
email: csap@hsss.gr, τηλ.: 2104142145, 6940022366

Η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευσή μας.

Επίσης η καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων ή/και αποστολή emails προς το CSAP Πρόγραμμα αποτελεί αποδοχή λήψης ενημερωτικών emails που θα λαμβάνετε από το CSAP Πρόγραμμα και την ΕΕΣΜ.

Hellenic Society of Systemic Studies